Tvorba sady testových otázek z patologické fyziologie

Cílem projektu je vytvořit databázi testových otázek z oboru patologická fyziologie, které budou používány k průběžnému testování znalostí studentů během studia předmětu Patologická fyziologie I. a II. - cvičení.
Testové otázky budou spravovány v prostředí IS MUNI. Primárně se předpokládá s testováním formou skenovaných písemek v prostředí IS MUNI.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info