Rozšiřující výukové materiály pro výuku farmakologie u pediatrických skupin všeobecného lékařství

Project Identification
MUNI/FR/1298/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je připravit stručné výukové materiály, které by shrnovaly základní vědomosti týkající se farmakoterapie v dětském věku pro vybrané skupiny léčiv. Tyto materiály mají sloužit jako „nadstavba“ pro praktická cvičení pediatrických skupin studentů všeobecného lékařství u předmětů Farmakologie I a II. Každé z vybraných témat bude zpracováno studentem pediatrického kruhu ve spolupráci s vyučujícím farmakologického ústavu, a klinikem z FN Brno.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info