Exosomal long non-coding RNAs as non-invasive biomarkers for early detection of colorectal cancer

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
NU20-03-00127
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější nádorová onemocnění na světě a obsazuje přední místa z hlediska mortality. Jedním z hlavních důvodů poměrně vysoké úmrtnosti je pozdní diagnostika. Cílem současného výzkumu je proto identifikovat stabilní neinvazivní biomarkery, které by umožnily časnou detekci tohoto onemocnění. Bylo prokázáno, že lidské tekutiny včetně krevního séra či plazmy jsou bohatým zdrojem potenciálních biomarkerů. Nedávné studie prokázaly přítomnost dlouhých nekódujících RNA (lncRNA) v tělních tekutinách a poukázaly na jejich diagnostický potenciál u řady nádorových onemocnění včetně CRC. Zároveň bylo zjištěno, že velká část těchto molekul se do cirkulace dostává uvnitř exozomů, jež jsou vylučovány nádorovými buňkami a podílí se na mezibuněčné komunikaci. Hlavním cílem této studie je stanovit expresní profily lncRNA v krevním séru pacientů s CRC a v krevním séru kontrolních osob a následně sestavit diagnostický panel lncRNA umožňující časnou detekci onemocnění a prekancerózních lézí. Získaný panel bude podroben rozsáhlé validaci na retrospektivním i prospektivním souboru pacientů a zdravých kontrol a jeho diagnostická senzitivita a specificita bude porovnána se současně používanými biomarkery CEA a CA19-9 a s citlivostí testu na okultní krvácení do stolice. Původ exozomálních lncRNA v krevním séru bude následně stanoven s využitím in vitro a in vivo analýz.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info