Project information
Diagnostics of Lewy body diseases in prodromal stage based on multimodal data analysis

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NU20-04-00294
Project Period
5/2020 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Onemocnění s Lewyho tělísky, mezi které patří i Parkinsonova nemoc, je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocnění mozku po Alzheimerově chorobě. Tato onemocnění se rozvíjí plíživě a jsou diagnostikována většinou až při plném rozvoji typických klinických příznaků, které se objevují v době, kdy proces neurodegenerace je v pokročilé fázi a došlo již k výraznému úbytku mozkových buněk. Charakteristickými prodromálními příznaky, které se objevují v časných fázích těchto onemocnění, jsou výrazné kolísání krátkodobé paměti a pozornosti, neklidný spánek s vykřikováním ze spaní, zpomalení pohybů se svalovou ztuhlostí, snížením mimiky v obličeji, tišší řečí. Dalšími projevy mohou být zácpa, změna čichu, zhoršení nálady nebo občasné poruchy zrakového vnímání. Tato studie si klade za cíl identifikovat osoby v riziku rozvoje onemocnění s Lewyho tělísky na základě cíleného záchytu subjektů trpících prodromálními příznaky těchto onemocnění a jejich následného detailního vyšetření pomocí multimodálních vyšetřovacích metod. Záchyt velmi časných forem těchto onemocnění je naprosto zásadní pro výzkum onemocnění a pro testování biologické léčby.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info