Project information
Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanace

Project Identification
NU20-08-00149
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Brno-Bohunice

Implantace totální kloubní náhrady je jednou z nejúspěšnějších a nejúčinnějších ortopedických operací v posledním století. V tomto projektu chceme monitorovat a porovnávat zátěž těžkými kovy v cirkulaci, zejména Ti, Co, Cr, Ni, u pacientů po implantaci kloubní náhrady ve srovnání s populací České republiky bez implantátů jakéhokoliv kovu. Korelace dynamiky hojení a tolerance kovového materiálu bude hodnocena s klinickou symptomatologií, funkčními parametry s ohledem na vývoj a průběh komplikací po implantaci endoprotéz, včetně reimplantace. Procesy spojené s aktivací imunitního systému, včetně reakcí přecitlivělosti, budou simulovány na modelu in vitro za použití imunitního systému individuálního pacienta. Pokus o nalezení prediktivních markerů spojených se špatnou prognózou po implantaci v periferní krvi by mohl vést k včasnému zjištění komplikací. Povrch explantovaných náhrad bude hodnocen z hlediska opotřebení, koroze, defektů kovu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info