Project information
Nové přístupy k hojení infikovaných ran pomocí hydrogelů z přírodní pryskyřice Gum Karaya modifikovaných inovativními komponenty cílenými na multirezistentní kmeny bakterií (NPHIRPHGK)

Project Identification
NU20-05-00166
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Nárůst rezistence mikroorganismů je současný celosvětový problém nejen u hospitalizovaných pacientů, ale také u pacientů léčených ambulantně. Je proto nutné hledat terapeutické alternativy, které by mohly snížit selekční tlak antibiotik na dané mikroorganismy a zvýšily by šanci na jejich eradikaci. V současné době se dostávají do popředí zájmu ve wound managementu i v lokálním podání přírodní produkty. Jedním z velmi nadějných materiálů je přírodní pryskyřice Gum Karaya (GK), která na základě našich předběžných výsledků splňuje současné požadavky na dočasný kryt ran (podpora epitelizace, antimikrobiální aktivita, absorpce exudátu aj.). V projektu se zaměříme na moderní přístup k hojení infikované rány, kdy využijeme pryskyřici GK v různých formách (hydrogel, porézní film a vlákenný kryt) na řízené uvolňování antibakteriálních biogenních systémů (bakteriofágů, antibakteriálních proteinů a nanočástic) zaměřených proti multirezistentním kmenům bakterií. Účinnost krytů vůči bakteriím bude testována preklinicky na animálním modelu prasete.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info