Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteře

Project Identification
NU20-08-00402
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Pevná kostěná fúze je základním předpokladem léčby rozsáhlé řady onemocnění páteře. Podmínkou je štep obsahující organické a anorganické prvky k docílení srůstu. Autograft zdravého jedince nese ideální poměr biofyzikálních vlastností vyjádřený schopností osteoindukce, osteokondukce a osteogeneze. Se stoupajícím věkem a komorbiditami ideální poměry mizí a samotný odběr je navíc zatížen morbiditou. Současně klesá kvantita štěpu. Veškeré allogenní a arteficiální náhrady kombinují biofyzikální poměry s potlačením osteogeneze. Světová data poukazují na potenciál buněčné terapie. Experimentální vývoj obsažený v tomto projektu kombinuje vývoj třídimenzionálního porózního nosiče s vhodnými fyzikálními vlastnostmi s aplikací lidských mesenchymálních stromálních buněk a endotelových prekurzorů, s cílem navrhnout a ověřit in vitro a následně in vivo na malém zvířeti produkci ideálního živého – bio-artificiálního – osteogenního nosiče s terapeutickým potenciálem pro efektivní navození pevné meziobratlové fůze.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info