Neurální mechanismy dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti (NU20-04-00410)

Project Identification
NU20-04-00410
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt se zaměřuje na ověření behaviorálních a neurálních mechanismů účinku dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. Dialektická behaviorální terapie (DBT) je jednou z nejefektivnějších metod specificky zaměřených na léčbu pacientů s hraniční poruchou osobnosti (BPD) a vychází z neurobiologických korelátů BPD. DBT je však v České republice téměř nedostupná a existuje pouze několik studií, které doposud ověřovaly hypotetizované neurální mechanismy DBT. V současné studii budeme srovnávat skupinu pacientů s BPD, která podstoupí dvanáctitýdenní komplexní DBT program s kontrolní skupinou pacientů s BPD, kteří program nepodstoupí, a s kontrolní skupinou zdravých dobrovolníků. Ověřován bude efekt terapie na symptomatické úrovni a neurální změny pomocí magnetické rezonance a EEG měření.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info