Project information
Vývoj a testování metody RT-LAMP pro detekci koronaviru v nelaboratorních podmínkách

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/71/02202004/2020
Project Period
5/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Zlatým standardem pro průkaz infekce virem nCov-SARS2019 je izolace virové RNA a detekce pomocí qPCR. Tato metoda má však své limitace, zejména z pohledu časové, personální a technologické náročnosti. Metoda RT-LAMP se jeví jako vhodný kandidát pro doplnění metodiky. Výhodami této metody jsou nízké požadavky na technologické zázemí, schopnost detekovat cíle v náročném materiálu (s minimální přípravou vzorku), rychlost provedení a vysoká senzitivita. Tyto vlastnosti předurčují metodu pro její využití např. pro surveillance personálu v rizikových skupinách a zařízeních (personál pracující s infekčním materiálem a osobami, silové složky státu, případně klienti domovů dúchodců,...). Zároveň je tato metoda vhodná pro polní použití, vybavení k jejímu zpracování a vyhodnocení je možné umístit např. do vozidla či přenosného kufru. Našim cílem je otestovat detekční limity metody a její schopnost detekovat virus v různých médiích (Odběry, izolát RNA, sliny, bukální stěry, reziduální virové částice na površích). Metoda bude testována v laboratorním i polním provedení, Výstupem bude detekční sada připravená pro komercializaci. Metoda byla diskutována se zástupcem forenzní laboratoří při PČR v Praze, zde byl projeven zájem, nabízí se tak možná spolupráce při vývoji kitu s touto laboratoří

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info