Vývoj a testování metody RT-LAMP pro detekci koronaviru v nelaboratorních podmínkách

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/71/02202004/2020
Project Period
5/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Zlatým standardem pro průkaz infekce virem nCov-SARS2019 je izolace virové RNA a detekce pomocí qPCR. Tato metoda má však své limitace, zejména z pohledu časové, personální a technologické náročnosti. Metoda RT-LAMP se jeví jako vhodný kandidát pro doplnění metodiky. Výhodami této metody jsou nízké požadavky na technologické zázemí, schopnost detekovat cíle v náročném materiálu (s minimální přípravou vzorku), rychlost provedení a vysoká senzitivita. Tyto vlastnosti předurčují metodu pro její využití např. pro surveillance personálu v rizikových skupinách a zařízeních (personál pracující s infekčním materiálem a osobami, silové složky státu, případně klienti domovů dúchodců,...). Zároveň je tato metoda vhodná pro polní použití, vybavení k jejímu zpracování a vyhodnocení je možné umístit např. do vozidla či přenosného kufru. Našim cílem je otestovat detekční limity metody a její schopnost detekovat virus v různých médiích (Odběry, izolát RNA, sliny, bukální stěry, reziduální virové částice na površích). Metoda bude testována v laboratorním i polním provedení, Výstupem bude detekční sada připravená pro komercializaci. Metoda byla diskutována se zástupcem forenzní laboratoří při PČR v Praze, zde byl projeven zájem, nabízí se tak možná spolupráce při vývoji kitu s touto laboratoří

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info