Project information
Biological Activity and Phytochemical Study of Selected Medicinal Plants

Investor logo
Project Identification
GA303/93/2527
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Microbiology of the ASCR, v. v. i.
Charles University
Palacký University, Olomouc

Projekt je navrhován jako integrovaná studie složení a biologické aktivity obsahových látek rostlin Cynara radunculus, Fumaria densiflora, Fumaria officinalis, Chelidonium majus, Colchicum bornmuelleri, Colchicum burttii, Colchicum umbrosum a Colchicum triphyllum. Projekt zahrnuje isolaci a strukturní charakterizaci fenolických látek a alkaloidů, jejich stanovení v biologickém materiálu a studium biologických aktivit, zejména: hepatoprotektivních, resp. hepatotoxických účinků, interakcí s některými jaterními enzymy a ovlivnění metabolismu lipidů. Výsledky přispějí k objasnění mechanismu působení obsahových látek studovaných rostlin na buněčné a molekulární úrovni a rozšíří možnosti jejich terapeutického využití.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info