Deep learning v psychoterapii: Strojová analýza nahrávek terapeutických sezení (DeePsy)

Investor logo
Project Identification
TL03000049
Project Period
5/2020 - 8/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Brno University of Technology
Terapeutický přístav z. ú.
Psychosomatická klinika, s.r.o.

Psychoterapie je expertní činnost vyžadující kontinuální rozhodování a neustálé vyhodnocování průběhu psychoterapeutického procesu ze strany psychoterapeuta. V praxi však psychoterapeuti strádají nedostatkem bezprostřední zpětné vazby, která by toto rozhodování podpořila. Cílem projektu je vytvořit nástroj, který umožní automatizovanou analýzu audionahrávek psychoterapeutických sezení za účelem poskytovat psychoterapeutům v krátkém čase zpětnou vazbu o průběhu těchto sezení. Projekt je řešen ve spolupráci Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity a je založen na technologiích automatického rozpoznání řeči, počítačového zpracování přirozeného jazyka, strojového učení, expertního kódování psychoterapeutického procesu a sebeposuzovacích dotazníkových metod. Jeho předpokládaným výsledkem bude software poskytující psychoterapeutům uživatelsky srozumiltelnou a prakticky přínosnou zpětnou vazbu s potenciálem zkvalitnit psychoterapeutickou péči.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info