Project information
Membrane Currents and Contractility of Cardiac Cells

Investor logo
Project Identification
GA305/93/0169
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V projektu je navrženo - v přímé návaznosti na údaje získané v předchozích etapách výzkumu vztahu membránových proudů a srdeční stažlivosti srdečních buněk - vypracování kvantitativního modelu (a) interakce ionových kanálů s jejich organickými blokátory, (b) autoregulace stažlivosti variabilním uvolněním buněčného vápníku. Dokončovaná metoda 'patch clamp' spolu se zavedenou metodou 'voltage clamp' bude využita k řešení aktuální otázky, proč proudy měřené na izolované buňce a na multicelulárním preparátu se liší. Zvláštní pozornost bude věnována proudům, které přímo a nepřímo souvisí s buněčnými přesuny vápníku a tím se stažlivostí.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info