Pharmacological reversal of metabolic derrangements induced by antipsychotic treatment in animal models

Investor logo
Project Identification
EHP-BFNU-OVNKM-3-048-2020
Project Period
7/2020 - 9/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Finance of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavní náplní projektu bude návštěva týmu z MU na pracovišti Prof. Silje Skrede, MD, Ph.D. (University of Bergen, Faculty of Medicine, Jonas Lies vei 87, N-5021 Bergen) a hostování prof. Skrede na LF MU. Při příležitosti obou návštěv bude uspořádám workshop, na němž budou prezentována nejen data získaná na obou pracovištích, ale i vzájemně komplementární metodiky, kterými obě pracoviště disponují. Konečným vyústěním projektu by měla být příprava společného vědeckého projektu a jeho podání do vhodného grantového schématu.
V rámci projektu proběhne pilotní experiment založený na farmakologickém ovlivnění metabolických alterací způsobených olanzapinem GLP-1 analogem. Projekt navazuje na již publikované výsledky (českých i norských výzkumníků).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info