Pharmacological reversal of metabolic derrangements induced by antipsychotic treatment in animal models

Investor logo
Project Identification
EHP-BFNU-OVNKM-3-048-2020
Project Period
7/2020 - 9/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Finance of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavní náplní projektu bude návštěva týmu z MU na pracovišti Prof. Silje Skrede, MD, Ph.D. (University of Bergen, Faculty of Medicine, Jonas Lies vei 87, N-5021 Bergen) a hostování prof. Skrede na LF MU. Při příležitosti obou návštěv bude uspořádám workshop, na němž budou prezentována nejen data získaná na obou pracovištích, ale i vzájemně komplementární metodiky, kterými obě pracoviště disponují. Konečným vyústěním projektu by měla být příprava společného vědeckého projektu a jeho podání do vhodného grantového schématu.
V rámci projektu proběhne pilotní experiment založený na farmakologickém ovlivnění metabolických alterací způsobených olanzapinem GLP-1 analogem. Projekt navazuje na již publikované výsledky (českých i norských výzkumníků).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info