Project information
Stanovení hladiny cytokinů a kostimulačních molekul v plasmě, kostní dřeni, leukocytech a nádorových buňkách nemocných s hematologickými malignitami a jejich vztah k aktivitě nemoci, transplantaci krvetvorby, rozvoji komplikací (GvHD) a riziku relapsu

Project Identification
NS9671
Project Period
1/2009 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info