Inductive Influence on Regeneration of Lamellar Mechanoreceptors During Development and after Cross-Reinnervation: Axon or Basal Lamina?

Investor logo
Project Identification
GA309/93/0574
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Physiology of the ASCR, v. v. i.

Lamelózní korpuskulární mechanoreceptory jsou tvořeny terminálami senzorických axonů a speciálními buňkami odvozenými ze Schwannových buněk. Senzorická zakončení indukují běherm ontogeneze diferenciaci apikálních Schwannových buněk v buňky lamelózní (v hmatových tělískách prstů) a buňky vnitřního sloupce (v tělískách Paciniho). Naproti tomu regenerace zralých hmatových tělísek i tělísek Paciniho se zdá být navozena především místními faktory, patrně zbytky původních bazálních membrán. Mechanismy indukce senzorických receptorů nejsou známy. V našem projektu chceme studovat hmatová tělíska laboratorního potkana po destrukci zmrazením na různých stadiích jejich vývoje, abychom zjistili, kdy se objeví jejich schopnost regenerace a zda a kdy se budou lamelózní buňky diferencovat z buněk Schwannových v denervované kůži vlivem lokálních faktorů v místě původních tělísek. Dále budou studována dospělá tělíska po mrazovém poškození a reinervaci jinými než původními axony.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info