Project information
Prohlubování znalostí v oblasti zdravotních rizik a benefitů výživy, prostředí a životního stylu III

Project Identification
MUNI/A/1608/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt zaštiťuje studentský výzkum, jehož společným zájmem je ochrana a podpora zdraví. Témata dvanácti zapojených studentů jsou rozdělena do kategorií:
a) výživa a životní styl ve vztahu ke zdraví,
b) mikroorganismy a jejich vliv na zdraví,
c) stopové prvky ve vztahu ke zdraví.
Projekt slouží jako platforma pro podporu a podněcování tvůrčí činnosti doktorských a magisterských studentů, kteří jsou skrze projekt koordinováni a motivováni ke spolupráci a k naplňování předsevzatých cílů. Kromě samotné přípravy odborných příspěvků se skupina pravidelně setkává a diskutuje průběžný postup, což přináší další hodnotu ve formě rozvoje týmové spolupráce na pracovišti.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info