Project information
Základní výzkum v oblasti farmakokinetiky, neurobiologie závislostí a aplikovaný výzkum v oblasti personalizované farmakoterapie v onkologii (SV_Farmakologie2021)

Project Identification
MUNI/A/1249/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Odborné zaměření výzkumu Farmakologického ústavu LF MU spadá do kategorie preklinických i klinických hodnocení léčiv. Cíle předkládaného projektu jsou rozprostřeny do 3 hlavních oblastí: 1) farmakokinetika potenciálních antidepresiv přírodního původu 2) neurobiologie závislostí a 3) klinické studie přípravků moderní terapie. Záměrem každé části je dokončit experimenty a studie v různé fázi rozpracovanosti a podpořit zahájení nových. U preklinických studií se jedná zejména o nové preklinické experimenty s přírodními látkami s potenciálním terapeutickým využitím a stanovení jejich interakčního lékového potenciálu. Dále se jedná také o studium neurobiologie závislostí a studium metabolických nežádoucích účinů antipsychotik. Klinické studie se zabývají zejména akademickým výzkumem a léčivými přípravky pro moderní terapie a problematikou dostupnosti a off-label použití léčiv v pediatrické onkologii. Důležitou část výzkumných týmů jednotlivých skupin vždy tvořili pregraduální a zejména postgraduální studenti 3 oborových rad, jejichž vědecké aktivity mají být tímto projektem podpořeny.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info