Project information
Simulační trénink v identifikaci a prevenci kritických událostí v anesteziologii a intenzivní medicíně II. (SIMUCRITICAL)

Project Identification
MUNI/A/1153/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Simulační medicína je dynamicky se rozvíjející obor, který nám nabízí možnost v bezpečném prostředí simulačního centra projít reálnými klinickými situacemi bez ohrožení pacienta.Data, která podporují edukační roli simulační medicíny i její efektivitu jsou k dispozici. Simulační scénáře s tématikou emergentní péče mohou být užitečným nástrojem k tomu, aby si účastníci simulace zvykli činit rychlá a správná klinická rozhodnutí, byli schopni si vybudovat myšlenkové vzorce diferenciální diagnostiky a kritického uvažování, získali orientaci ve stresových situacích, naučili se kooperovat a komunikovat v rámci mezioborového týmu a zároveň simulační scénář umožňuje poskytnout okamžitou zpětnou vazby k výkonům participantů. Model učení dospělých zdůrazňuje, že profitují zejména právě z osobní zkušeností (hands-on experience), cíleného procvičování (deliberate practice) teoretických znalostí a správně podané zpětné vazby. Přestože nemůže simulace nahradit zkušenosti z klinické praxe, může být výborným nástrojem pro získávání zkušeností bez ohrožení bezpečnosti pacientů.Medicínské chyby a faktory suboptimální péče, zjištěné v rámci simulačních scénářů postgraduálních účastníků, mají repetitivní charakter a lze je použít jako sledované učební výstupy pro pregraduální klinickou výuku.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info