Nové trendy v diagnostice a terapii kardiomyopatií

Pojem kardiomyopatie sdružuje heterogenní skupinu onemocnění spojených se strukturálním a funkčním postižením srdečního svalu. Nejčastější typy představuje kardiomyopatie dilatační, hypertrofická, restriktivní a arytmogenní. Etiologie kardiomyopatií zahrnuje vlivy genetické, toxické, infekční, metabolické a další. Nejčastější příčinou morbidity a mortality těchto pacientů je rozvoj srdečního selhání, arytmie a náhlá srdeční smrt. Jen časná diagnostika a porozumění komplexním etiologickým a patofyziologickým procesům vedoucím ke vzniku těchto onemocnění umožňuje včasné zahájení léčby a předcházení přidruženým komplikacím.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info