Project information
Etiopatogeneze vybraných chorob dutiny ústní, jejich diagnostika a léčebné přístupy

Project Identification
MUNI/A/1675/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Předložený projekt se bude zabývat výzkumem zevních i vnitřních příčin rozvoje vybraných nemocí dutiny ústní, jejich diagnostiky i léčby. Vybraná témata budou navazovat na výsledky předchozího projektu specifického výzkumu a grantových projektů řešených na Stomatologické klinice LF MU a FNUSA; k řešení budou použity klinické a zobrazovací metody i moderní molekulárně-biologické a mikrobiologické přístupy.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info