Project information
Rozvoj robotizovaných endoskopických nástrojů do chirurgické operativy

Project Identification
MUNI/A/1562/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Endoskopie a robotika se v chirurgii jasně prokázala jako pro pacienta výhodnější v krátkodobých ukazatelech a to zejména pooperační bolesti a rehabilitice. V loňském roce jsme měli možnost vyzkoušet 3 robotické systémy, ze kterých byl vybrán 1 systém, který byl vedením Chirurgické kliniky a FN Brno zakoupen pro potřeby vlastního operování. V projektu se chceme zaměřit na další rozšiřování operačních výkonů, u kterých bude robotizovaný nástroj smysluplně použit a taktéž chceme spolupracovat s výrobcem systému pro směřování další výroby nástrojů, které povede k rozšíření spektra nástrojů a zlepšení jejich vlastností tak, aby odpovídaly praktickým potřebám chirurgů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info