Nanočásticové sondy pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA21-12262S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Návrh rozvíjí koncept zobrazovací hmotnostní spektrometrie jednotlivých nanočástic. K detekci nanočástic bude použita hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS) a subatmosferická laserová desorpcí a ionizací (SubAP LDI MS). Metody budou využity k zobrazení nanočástic ve vyschlých kapkách vzorků a buněčných agregátech. Potenciální aplikace metody zahrnují studie pronikání nanočástic do biologických tkání, multiparametrové zobrazení stopových markerů v tkáních značených protilátkami konjugovanými s nanočásticemi a další.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info