Project information
Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2021

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1611/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V roce 2021 podpoří projekt specifického výzkumu studenty PřF MU - především studenty doktorského programu Environmental Health Sciences, ale i dalších motivovaných studentů (NMgr a Bc) studentů zapojených do výzkumu. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech vodní a půdní ekotoxikologie, humánní environmentální toxikologie (včetně mechanismů toxicity) a také v tématech hodnocení osudu a rizik látek v prostředí. Kromě zajištění financí studentů pro výzkum (stipendia, dílčí úvazky, přímá podpora výzkumných výdajů) projekt podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity – např. podpora účasti a prezentací na konferencích (včetně virtuálních), případných letních školách, workshopech nebo placených webinářích. Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info