Analytická a fyzikální chemie ve výzkumu biologických, geologických a syntetických materiálů (BIOGEOSYNT)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1390/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Základní a aplikovaný výzkum a vývoj metod pro chemickou analýzu biologických, geologických a syntetických materiálů realizovaný studenty doktorského a magisterského studia s využitím instrumentace hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-MS), laserové ablace (LA-ICP-MS), spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), atomové emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-OES), rentgenové fluorescenční spektrometrie (ED-XRF), hmotnostní spektrometrie s různými ionizačními technikami (MALDI-ToF-MS a další), hmotnostní spektrometrie s Knudsenovou celou a spektroskopií jaderné magnetické rezonance (NMR). Metody budou využívány při zobrazování prostorového rozložení analytů ve vzorcích biologických tkání, hornin a minerálů, při vývoji protinádorových léčiv a nových pokročilých materiálů (speciálních skel), při studiu fázových rovnováh slitin a při vývoji nanomateriálů a jejich charakterizaci. Vlastnosti kovů a slitin budou modelovány pomocí výpočtů.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info