Project information
Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2021

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1192/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a biosloučenin se budeme opírat o spektrometrické, separační a elektrochemické techniky. Aplikací vhodné kombinace těchto metod se snažíme dosáhnout vysoké selektivity při zachování nízkých mezí detekce a krátké doby analýzy. Důležitou úlohu hrají chemometrické postupy, modelování a zpracování dat.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info