Project information
Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky v prostředí a v lidském těle, na jejich chování, transformační mechanismy a jejich působení, vč. změn, vývoj nových molekul umožňujících detekovat a kontrolovat chování a transport vybraných látek

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1182/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj studentů doktorských studijních programů Životní prostředí a zdraví a Chemie na PřF MU, kteří realizují svůj výzkum pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, a rovněž i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. Studenti podílející se na tomto projektu můžou rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti a získávat vědecky cenné nové výsledky v těchto oblastech: proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrobiom, metabolismus, mikrofluidika, supramolekulární chemie, chemie makromolekul, fotochemie, a případně jejich aplikace. V návaznosti na jednotlivé výzkumné projekty jim umožní zapojování do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, s důrazem na aktivní účasti a prezentaci na konferencích, workshopech, letních školách, aj. Jako výstupy projektu předpokládáme především publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a konkrétní realizované studentské projekty (vč. diplomových a dizertačních prací).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info