The role of retinoic acid receptors in myeloid differentiation

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA312/95/1212
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Podstatou mnoha druhů leukémií je porucha řízení diferenciace krevních buněk vedoucí ke zvýšení proliferace nezralých buněčných stadií, jejichž fyziologická diferenciace je znemožněna. Onkogen v-myb tímto způsobem blokuje diferenciaci buněk myeloidní řady a zastavuje ji ve stadiu monoblastů. Navržený projekt je zaměřen na výzkum cest, vedoucích k překonání neoplastické transformace vyvolané onkogenem v-myb, tj. k obnovení fyziologické diferenciace na makrofágy. Projekt vychází z prokázaného podílu receptoru alfa kyseliny retinové na řízení diferenciace myeloidních buněk a navrhuje další cesty výzkumu signálního systému kyseliny retinové a jejích receptorů. Předložená práce by obohatila naše znalosti v oblasti regulace buněčné diferenciace a přinesla by nové poznatky potenciálně využitelné při terapiích některých druhů leukémií.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info