Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče pohledem českých žen

Project Identification
NU21-09-00564
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Zkušenost ženy s perinatální péčí je tématem, o kterém se stále více diskutuje ve vědecké literatuře. To se odráží v rostoucím počtu nástrojů, pomocí kterých lze hodnotit pacientovy zkušenosti (PREM´s). Zajištění bezpečné a kvalitní péče o ženy patří mezi priority v oblasti veřejného zdravotnictví. Náš výzkum je proto zaměřen na zkušenosti matek s prenatální a perinatální péčí v České republice a na jejich hodnocení pomocí standardizovaného dotazníku „PreMaPEQ“ (Dotazník pro ženy o těhotenství a mateřství), který byl vyvinut v Norsku. Na základě vyhodnocení bude navržena metodika a vzdělávací materiály pro optimalizaci situace v systému předporodní a perinatální péče. Metodologie a vzdělávací materiály budou testovány v klinické praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info