Využití ireverzibilní elektroporace a vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace k léčbě okluzí metalických stentů

Project Identification
NU21-08-00561
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Vysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut

Současné aktivní metody řešení okluze metalických stentů jsou neefektivní, limitovány technickými možnostmi endoluminálních ablačních nástrojů nebo mechanických způsobů rekanalizace. Projekt se zabývá možnostmi řešení okluze metalického stentu pomocí netermálních ablačních technik – ireverzibilní elektroporace a vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace na modelu biologických tkání. Výsledky budou založeny na hodnocení proudových a odporových charakteristik průběhu ablace, histopatologického a imunohistochemického hodnocení viability tkání po ablaci a rozsahu nekrózy. Cílem projektu je vytvoření nástroje pro rekanalizaci uzavřených metalických stentů v klinické praxi.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info