Project information
Prediktivní potenciál dynamických změn v subpopulacích neutrofilů a monocytů ve vývoji SIRS a sepse po operaci nebo traumatu.

Project Identification
NU21-06-00408
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Každé trauma vede k aktivaci zánětu a do jisté míry vede k deregulaci funkcí imunitního systému. Jasný popis událostí ovlivňujících imunitní systém v důsledku traumatu stále chybí a diagnostika těchto prvních kroků imunitní aktivace může být rozhodující pro predikci a prevenci dalších komplikací během zotavení pacienta. Trauma nebo chirurgický zákrok může vyvolat syndrom systémové zánětlivé reakce (SIRS), který může dále progredovat do šokového stavu, provázeného multiorgánovým dysfunkčním syndromem. Na druhou stranu trauma nebo chirurgický zákrok může být komplikováno infekcí, která může přejít v sepsi, u které se také vyskytuje syndrom systémové zánětlivé odpovědi, ale primárně způsobený infekcí. Bylo vyvinuto intenzivní úsilí k identifikaci účinných diagnostických a prognostických markerů, které by mohly pomoci při hodnocení závažnosti vyvinutého stavu. Stále však chybí silné a spolehlivé testy pro včasnou předpověď vývoje výše uvedených závažných komplikací. Nové vysoce prediktivní a spolehlivé markery by byly velmi prospěšné v situacích, kdy se u chirurgických pacientů vyvíjí SIRS nebo sepse.
Počátek traumatu indukovaného SIRS ovlivňuje počet a funkci myeloidních buněk, takže myeloidní buňky jsou první senzory vyvíjející se SIRS nebo sepse. Změny populací monocytů a neutrofilů mohou být detekovány během prvních hodin a pochopení těchto změn může mít významný dopad na diagnostické závěry a další prevenci rozvoje život ohrožujících stavů během sepse. Neutrofily cirkulují v periferní krvi ve velkém počtu a jsou připraveny k okamžité aktivaci po setkání s patogenem. Kromě toho jsou monocyty periferní krve klíčovou podmnožinou buněk, která řídí postup sepse. Naším hlavním cílem je prozkoumat změny v podskupinách neutrofilů a monocytů a jejich funkčnosti spojené s progresí SIRS a sepse za účelem stanovení potenciálních přístupů včasné diagnostiky a vyhodnocení potenciálního rizika pro pacienta.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info