Analýza transkriptomu a metylace DNA u pacientů s fokální kortikální dysplázií

Project Identification
NU21-04-00305
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Prague - Motol

Fokální kortikální dysplázie (FCD) patří k nejčastějším poruchám kortikálního vývoje a současně k nejčastějším příčinám farmakorezistní epilepsie. Jejich etiopatogeneze je nejasná a současné léčebné postupy jsou nedostatečně efektivní. Diagnostika FCD je navíc ztížena vysokým podílem normálních MRI nálezů u těchto pacientů.Cílem našeho projektu je: charakterizovat specifické transkriptomové a metylační vzorce jednotlivých podtypů FCD a korelovat výsledky těchto analýz s klinickým průběhem a prognózou pacientů po epileptochirurgii. Náš výzkum může odhalit nové signalizační kaskády podílející se na vzniku FCD. Projekt by mohl v důsledku zpřesnit diagnostiku a optimalizovat léčbu dětských i dospělých pacientů s farmakorezistentní epilepsií na podkladě FCD.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info