Funkční nanoroboti pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapii

Project Identification
NU21-08-00407
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Charles University
Prague Institute of Chemical Technology
University Hospital Prague - Motol

Dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku (HNSCC) představuje závažný zdravotní problém. Pětiletá mortalita pacientů s HNSCC se z důvodu opětovného lokálního výskytu pohybuje okolo 60 %. Nepřítomnost lidského papilomaviru (HPV) je negativním prognostickým markerem a doposud nebyl u HPV(-) HNSCC zaveden žádný všeobecně úspěšný léčebný režim. Pro důkladné zhodnocení účinnosti nových terapeutických přístupů musí být zavedeny relevantní HNSCC modely. Za účelem testování nového terapeutického přístupu budou v předkládaném projektu zavedeny 3D primární kultury, tzv. sféroidy, odvozené z nádorové tkáně HPV(-) HNSCC pacientů. Léčebný přístup pak bude spočívat v kombinaci cytostatické, migrastatické a fotodynamické terapie založené na biomedicínské nanorobotice. HNSCC sféroidy budou imitovat nádorové prostředí in vivo, a to s ohledem na heterogenitu nádorových buněk a vliv nádorového mikroprostředí. Nanoroboti jsou autonomně se pohybující nanonosiče. Ty jsou v současné biomedicíně velmi populární pro jejich potenciál v léčbě malignit. V rámci projektu budou nanoroboti do nádorové tkáně cílit účinek nových konjugátů kurkuminu s komerčně dostupnými léčivy a fotosensitizery. Aktivní cílený pohyb nanorobotů a uvolňování terapeutik na povel pak bude řízeno působením externích stimulů. Projekt si klade za jeden z hlavních cílů biokompatibilitu celého systému a aplikovatelnost použitých přístupů na úrovni kliniky. Proto bude navigace nanorobotů realizována pomocí magnetického pole, ultrazvuku, nebo světla. Abychom věrně reprodukovali komplexitu HNSCC malignit, a přiblížili tak výsledky studie k lůžku pacienta, bude efektivita navrhované kombinované terapie ověřena také na zvířecích modelech s HNSCC xenografty odvozených od nádorové tkáně pacientů. Předkládaný projekt si klade za cíl nejen otvírat nové horizonty v terapii solidních nádorových onemocnění, ale má také ambice posunout inovativní koncept biomedicínské nanorobotiky tak, aby mohl přispívat ke zdraví onkologických pacientů.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info