Souhra mezi regulacemi buněčného cyklu a ciliogeneze

Investor logo
Project Identification
GA21-21612S
Project Period
4/2021 - 3/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic

Buněčný cyklus je považován za klíčový element regulující tvorbu a funkci primárních cilií, senzorických organel plnícími esenciální úlohy jak během embryonálního vývoje tak při nemoci. Nicméně, stále máme k dispozici velice málo informací o tom, jakým způsobem řídí buněčný cyklus cilia na molekulární úrovni.
Výzkumný plán který zde předkládáme je zaměřen právě na analýzu molekulárních mechanismů při tvorbě a funkci primárního cilia z pohledu dvou regulátorů buněčného dělení -kinesinu KIF14 a malých RHO GTPáz, u kterých recentní výsledky ukazují že v regulaci primárních cilií plní klíčovou úlohu. Konkrétně si projekt klade za cíl pomocí integrace "state of the art"mikroskopie, proteomiky, a molekulárně-biologických přístupů přispět k objasnění otázky co přesně činí zmíněné regulátory tak důležité pro správnou tvorbu a funkci primárních cilií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info