Curriculum Development of Human Clinical Trials for the Next Generation Biomedical PhD Students and Early Career Researchers in Medicine, Pharmacy and Health Sciences (CONSCIOUS 2)

Investor logo
Project Identification
2021-1-CZ01-KA220-HED-000023177
Project Period
11/2021 - 10/2024
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Szeged
University of Paris-Sud
University College Cork
Universidade Nova de Lisboa
Pécsi Tudományegyetem

CONSCIOUS2 je projekt zaměřený na vzdělávání postgraduálních studentů a začínajících výzkumníků v oblasti klinických hodnocení. Právě v této oblasti je určité slabé místo vzdělávacího procesu. Toto místo si kladl za cíl částečně zaplnit předchozí projekt CONSCIOUS, nicméně ten se orientoval na pregraduální studenty a obecnější náhled. Zatímco postgraduální studenti a juniorní výzkumníci mají zcela odlišné potřeby v návaznosti na potřebu, ne-li nutnost, naplánování klinické studie v rámci vlastní výzkumné činnosti. Projekt CONSCIOUS2 je tak komplementární, navazující a prohlubující.
Projekt CONSCIOUS2 bude podpořen ECRIN, v případě ČR pak českou pobočkou CZECRIN, a bude tak využila existující jak národní, tak mezinárodní expertíza.
V projektu budou v mezinárodní spolupráci vytvářeny e-learningové materiály zaměřené na praktické aspekty organizace klinických hodnocení a aplikující rovněž inovativní výukové metody. Projekt také upevní vzájemnou spolupráci participujících univerzit.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info