Project information
Nevyřešené otázky a nové metody hodnocení elektrokardiografického signálu a struktur myokardu III. (ECG2022)

Project Identification
MUNI/A/1450/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Rozvoj digitálního záznamu elektrokardiografického (EKG) signálu přináší nové možnosti jeho zpracování. Projekt navazuje na dlouhodobě probíhající výzkum a rozvíjí ho v několika oblastech: mezipohlavní rozdíly různých fyziologických EKG parametrů s cílem stanovení dosud neexistujících norem (především u dětí a adolescentů); hodnocení míry zachování autonomních regulací síňového EKG signálu při fibrilaci síní k predikci prognózy udržení sinusového rytmu; nehomogenita šíření elektrické aktivace srdečních oddílů u pacientů se strukturálním onemocněním srdce; vliv strukturální variability myokardu (levé srdeční síně) na indukci a udržení fibrilace síní.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info