Project information
Efekt perioperační hemodynamické optimalizace na výskyt pooperačních komplikací u operací mozku. Monocentrická randomizovaná pilotní studie.

Project Identification
MUNI/A/1421/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Primární cíl této pilotní studie je zhodnotit proveditelnost budoucí velké prospektivní studie zaměřené na vliv perioperační hemodynamické optimalizace na výskyt pooperačních komplikací u pacientů podstupujících operaci mozku.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info