Project information
Dynamická termografie v chirurgii trávicí soustavy (DYNTR)

Project Identification
MUNI/A/1416/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Dle dosavadních zkušeností jsme schopni určit prokrvení tkáně na základě měření povrchové teploty. Navrhovaný projekt již čerpá z předešlých let a jde tak především o prohloubení dosavadních zkušeností a pokračování v mezioborové spolupráci. Cílem je propojení oblasti chirurgie, radiologie a biofyziky s důrazem na nalezení možnosti využití termokamery jako aditivní neinvazivní diagnostické zobrazovací metody doplňující stávající běžně používané zobrazovací a diagnostické metody. Současně bude pokračovat studium použití termokamery v případě prokrvení orgánů trávicí soustavy spolu s pořízením záznamu při vyšetření pacienta podáním látky indocyanové zeleně (ICG). Získané výsledky měřené během chirurgických výkonů tak významně doplní databázi již naměřených dat. Srovnání obou metod bylo dle literatury sledováno prozatím pouze experimentálně.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info