Project information
Vytvoření 3D modelu plicní tkáně pro modelování plicních onemocnění a testování léčiv

Project Identification
MUNI/A/1380/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Plicní tkáň je velice komplexní struktura, která může podléhat celé řadě patologických procesů, od zánětů, přes intersticiální plicní procesy (IPP), až po nádorovou transformaci. Například u některých IPP stále neznáme přesnou patofyziologii vzniku tohoto onemocnění, ani účinnou kauzální léčbu. Co se týče nádorů plicní tkáně, zde sice máme k dispozici různé terapeutické možnosti, nicméně i přesto je prognóza pacientů závažná. Proto je velice důležité plicní tkáň studovat a zejména se pokusit vytvořit v laboratoři trojrozměrné modely zdravé i patologické plicní tkáně ve zdraví i nemoci, které by umožnily lépe pochopit průběh těchto plicních onemocnění, případně moci i na těchto modelech otestovat nově vyvíjená léčiva a umožnit tak do budoucna personalizaci léčby přesně na míru pacienta. V tomto projektu budeme modelovat plicní tkáň podléhající intersticiálním plicním procesům (idiopatická plicní fibróza, sarkoidóza) a nádorové transformaci. Pro pochopení patogeneze a personalizaci modelu je extrémně důležité získat lidské buňky, které jediné jsou relevantní pro poznávání patogeneze onemocnění a hledání nových terapeutických možností. Takovéto buňky je možné použít přímo v podobě izolace primárních buněk, či z nich získat indukované pluripotentní kmenové buňky a tyto diferencovat do terminálně diferencovaných buněčných typů plicní tkáně. Následně se dají buňky zkombinovat s buněčným nosičem – decelularizovanou extracelulární hmotou plic, která rekapituluje základní architekturu a bioaktivitu plicní tkáně. Toto nám umožní vytvořit 3D model plicní tkáně v laboratorních podmínkách a využít jej pro výzkumné účely. Studiem vzorků lidské plicní tkáně a laboratorně vytvořených plicních modelů bude umožněno detailnější pochopení vzájemných vztahů a funkčních souvislostí mezi buňkami za podmínek zdraví a nemoci, konkrétně patogeneze IPP a nádorů plic. V budoucnu by tak mohlo být možné lépe porozumět patogenezi těchto onemocnění a na vzniklých 3D modelech účinněji testovat léčiva
Projekt si klade za cíl získat vzorky plicní tkáně pacientů trpících maligními tumory plic nebo IPP (idiopatická plicní fibróza, sarkoidóza) a vzorky periferní krve pacientů trpících IPP, a využít je pro účinnou modelaci plicní tkáně ve zdraví a nemoci, a to konkrétně k vytvoření 3D modelu plicní tkáně podléhajícímu IPP nebo nádorové transformaci. Vytvoření těchto modelů v in vitro podmínkách j

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info