Project information
Nozokomiální nákazy – nové cesty jejich diagnostiky a terapie (NNNCDT)

Project Identification
MUNI/A/1291/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na komplexní řešení problematiky nozokomiálních infekcí, to z hlediska jak z hlediska diagnostiky, tak terapie, a navazuje na předchozí výzkumné aktivity řešitele. Projet se zabývá typickými nozokomiálními patogeny (zejména pseudomonády, patogenní kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.) i méně obvyklá nozokomiální agens (Cutibacterium sp aj.). Budou ověřovány nové identifikační a typizační postupy, a to včetně metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Projekt zahrnuje také molekulárně-biologicé metody. Na základě získaných výsledků budou optimalizována diagnostická schémata. Bude posuzována úloha těchto agens na patogenezi onemocnění sledováním klinicko-epidemiologických souvislostí a průkazem faktorů virulence, a to zejména sledování schopnosti tvořit biofilm. Významnou částí projektu bude hledání nových preventivních a terapeutických přístupů, včetně využití bakteriofágů, antimikrobiálních peptidů aj.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info