Project information
Preklinický a klinický výzkum Farmakologického ústavu v oblasti farmakokinetiky, neurobiologie závislostí a personalizované farmakoterapie v onkologii (Farm-Pre-Klin)

Project Identification
MUNI/A/1440/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výzkumné zaměření výzkumu Farmakologického ústavu LF MU spadá do kategorie preklinických i klinických hodnocení léčiv. Výzkum spadá do 3 hlavních oblastí 1) farmakokinetika potenciálních antidepresiv přírodního původu 2) neurobiologie závislostí a 3) klinické studie přípravků moderní terapie. Cílem v každé oblasti je dokončit experimenty a studie v různé fázi rozpracovanosti, zahájení nových umožnit řešení disertačních a kvalifikačních prací studentů. U preklinických studií se jedná zejména o experimenty s přírodními látkami s potenciálním terapeutickým využitím a stanovení jejich interakčního lékového potenciálu a vývoje pokročilých analytických metod v oblasti terapeutického monitorování léčiv. Dále se jedná také o studium neurobiologie závislostí a studium metabolických nežádoucích účinů antipsychotik a neurozobrazovací koreláty účinku psychofarmak. Klinické studie se zabývají zejména akademickým výzkumem a léčivými přípravky pro moderní terapie a problematikou dostupnosti a off-label použití léčiv v pediatrické onkologii. Členy výzkumných týmů jednotlivých skupin tvoří pregraduální a zejména postgraduální studenti 3 oborových rad, jejichž vědecké aktivity mají být tímto projektem podpořeny.

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info