Modelace ztráty ciliární funkce pomocí lidských pluripotentních buněk

Project Identification
MUNI/11/SUP/03/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Buněčné organely zvané cilie byly dlouho stranou vědeckého zájmu, nyní se ovšem ocitají v centru dění. Jejich dysfunkce je spojena jednak s více jak stovkou vývojových poruch a vad, a dále také s „komplexnějšími“ nemocemi (např. rakovina, obezita, nebo fibróza). Defekty v biogenezi a funkci cilií tedy představujících významný medicínský problém, ovšem s velmi limitními možnostmi terapeutických intervencí.
Jelikož moderní a úspěšná léčba chorob vyžaduje pochopení mechanismů jejich vzniku, chci se v tomto projektu zaměřit na studium kauzalit mezi defektní cilií a klíčovými procesy embryonálního vývoje (proliferace, diferenciace). Stěžejním atributem projektu je využití linií lidských pluripotentních kmenových buněk k modelaci těchto procesů v kontrolovaném prostředí tkáňových kultur.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info