Kontinuální xenotransplantační model akutní myeloidní leukemie

Project Identification
MUNI/11/SUP/04/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Pro laboratorní výzkum onkologických onemocnění poskytují experimenty na primárních buňkách od pacientů nejpřesnější metodu studia a testování léčby. Udržení primárních buněk je však zpravidla možné jen in vivo a vyžaduje přístup k čerstvým nebo vitálně mraženým vzorkům. V rámci tohoto projektu chceme proto rozšířit naše experimentální možnosti pro in vivo modely akutní myeloidní leukémie (AML) a závest kontinuální pasážování primárních vzorků AML pacientů v myši. Vytvořená in vivo AML sbírka umožní opakovatelné a téměř neomezené testování léčby in vivo a expanzi primárních buněk pro další účely, které by nebylo kapacitně možné pouze za použití vitálně mražených vzorků.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info