Liquid kidney biopsy: izolace a expanze proximálních tubulárních buněk z moči jako zásadní krok pro studium patofyziologie a příp. diagnostiku diabetické choroby ledvin

Project Identification
MUNI/11/SUP/05/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt si klade za cíl zavést a k rutinnímu využití optimalizovat metodu izolace proximálních tubulárních buněk (PTEC) z lidské moči jako (A) potenciální diagnostickou metodu („liquid kidney biopsy“) a (B) pro získání patofyziologicky relevantního experimentálního materiálu pro studium diabetické choroby ledvin. V projektu budou využity vzorky moči zdravých dobrovolníků a postupně testovány a optimalizovány všechny kroky vedoucí k získání co nejhomogennější populace PTEC. Následně bude testována funkce mitochondrií jako korelát metabolické kondice v pilotním experimentu s PTEC exponovanými diabetickému mikroprostředí a SGLT2 inhibitoru in vitro (Seahorse XF Analyzer). Nově zavedená metodika a získané pilotní výsledky budou zahrnuty do grantového návrhu do soutěže AZV v roce 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info