Project information
Motorické změny u pacientů s parkinsonovou nemocí (PARK)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1465/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Parkinsonova nemoc (PN) postihuje stále větší procento populace. Pravidelná specifická pohybová aktivita pomáhá zpomalit vývoj negativních motorických změn. V současnosti stále více pacientů s PN cvičí s vibračními kruhy Smovey, jejich účinek však není objektivně ověřen. V rámci interního výzkumu jsme realizovali cvičební intervenční program (IP) u pacientů s PN, vzhledem k získaným výsledkům, které jsou nejednoznačné, je však třeba rozšířit počet sledovaných probandů, aby závěry byly jasné a zobecnitelné. V rámci tohoto projektu budeme realizovat danou specifickou intervenci u dalších parkinsoniků, avšak rozšíříme i kontrolní skupinu cvičících zdravých probandů o skupinu necvičících parkinsoniků, u kterých budeme průběžně sledovat progresi nemoci z hlediska motoriky. Dále chceme longitudinálně analyzovat rychlost motorických změn u pacientů s PN v ČR, kteří již s kruhy Smovey pravidelně cvičí. Na projektu se budou podílet též neurologové z LF MU, kteří zajistí klinickou stránku práce s pacienty a budou se podílet na vytvoření výstupů. Vzhledem k pedagogickému i vědeckému zaměření naší fakulty vidíme velký potenciál, jak se podílet na zlepšení kvality života těchto pacientů. Práce s nimi nám současně poskytne velké množství dat, díky kterým budeme moci přispět k prohloubení poznatků i v rámci vědecké diskuse. Avizovaný výzkum je navržen v souladu s aktuálním posláním a hodnotami FSpS, je zaměřen na „dynamickou a kinematickou analýzu lidského pohybu“ i na „biomedicínské aspekty pohybu“. Navazuje na řešené projekty FSpS: MUNI/A/0875/2013, MUNI/A/1161/2015, MUNI/51/07/2020.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info