Project information
Dopad pandemie COVID-19 na časnou diagnostiku poruch autistického spektra (PAS) a na duševní zdraví dětí s PAS a jejich rodin.

Project Identification
NU22-D-130
Project Period
4/2022 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Poruchy autistického spektra (PAS) se řadí mezi neurovývojová onemocnění projevující se poruchami v komunikaci, sociální interakci a repetitivními prvky chování. Prevalence PAS se aktuálně odhaduje na 1-2% dětí, což představuje nejen zdravotní, ale i významný socioekonomický problém.
Pandemie COVID-19 vedla k významnému omezení neakutní péče, což zasáhlo i diagnostiku neurovývojových poruch. Tento problém je komplexní: odkládání screeningového vyšetření dotazníkem M-CHAT-R/F a delší čekací doba na specializovaná vyšetření.
Časná diagnostika PAS je kruciální a zlepšuje prognózu při včasném zahájení intervencí. Vede tak ke zlepšení kvality života těchto dětí a jejich rodičů.
Cílem studie je analýza údajů o diagnostice PAS v období pandemie COVID-19 a validizace telemedicínských možností diagnostiky jako řešení časné diagnostiky PAS v období, kdy ji nelze provést standardním prezenčním způsobem.
Dalším cílem je zhodnocení vlivu pandemie na kvalitu života a míru stresu dětí s PAS a jejich rodičů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info