Dopad pandemie COVID-19 na časnou diagnostiku poruch autistického spektra (PAS) a na duševní zdraví dětí s PAS a jejich rodin.

Project Identification
NU22-D-130
Project Period
4/2022 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Poruchy autistického spektra (PAS) se řadí mezi neurovývojová onemocnění projevující se poruchami v komunikaci, sociální interakci a repetitivními prvky chování. Prevalence PAS se aktuálně odhaduje na 1-2% dětí, což představuje nejen zdravotní, ale i významný socioekonomický problém.
Pandemie COVID-19 vedla k významnému omezení neakutní péče, což zasáhlo i diagnostiku neurovývojových poruch. Tento problém je komplexní: odkládání screeningového vyšetření dotazníkem M-CHAT-R/F a delší čekací doba na specializovaná vyšetření.
Časná diagnostika PAS je kruciální a zlepšuje prognózu při včasném zahájení intervencí. Vede tak ke zlepšení kvality života těchto dětí a jejich rodičů.
Cílem studie je analýza údajů o diagnostice PAS v období pandemie COVID-19 a validizace telemedicínských možností diagnostiky jako řešení časné diagnostiky PAS v období, kdy ji nelze provést standardním prezenčním způsobem.
Dalším cílem je zhodnocení vlivu pandemie na kvalitu života a míru stresu dětí s PAS a jejich rodičů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info