Project information
Polymikrobiální podstata infekcí nehojících se ran a terapeutický potenciál konceptu založeného na 3D biotisku pro léčbu těchto infekcí

Project Identification
NU22-05-00110
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Analytical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
St. Anne's University Hospital Brno

Biofilmy ran jsou komplexními polymikrobiálními společenstvy bakterií a hub uvnitř vrstvy extracelulární matrix. Matrix chrání mikroorganizmy před imunitním systémem hostitele a významně zvyšuje rezistenci ke klasickým antimikrobiálním látkám. Podle odhadů prodělá v průběhu života alespoň jednu epizodu chronické rané infekce 1–2 % celkové populace rozvinutých zemí. Lokální rozvoj infekce v chronické ráně hraje významnou roli jako komplikace léčby pacienta. Léčba raných biofilmů klasickými antimikrobiálními látkami je velice obtížná a často selhává, což vede k nutnosti vývoje nových látek a strategií, které např. narušují strukturu biofilmu a zasahují mikroby uvnitř této vrstvy. Pro vývoj nových strategií a účinných látek je nezbytný vhodný biofilmový model, nicméně dosud popsané či používané modely mají řadu negativ a pro polymikrobiální biofilmy jsou využitelné jen s obtížemi.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info