Project information
Nové biomarkery pro neinvazivní in vitro diagnostiku v klinické embryologii (Analyza IVF médií)

Project Identification
NU22-08-00543
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Neplodnost představuje globální zdravotní problém s hlubokými sociálními a ekonomickými důsledky. Rostoucí počet párů potýkajících se s reprodukčními problémy vyvolává naléhavou potřebu zlepšit účinnost asistované reprodukce. Výběr nejkvalitnějších embryí pro přenos do dělohy je nejčastější klinickou strategií používanou k prevenci selhání implantace a ke zkrácení doby do dosažení těhotenství. Současný výzkum se zaměřuje na zdokonalení metodiky genetického testování embryí, zatímco podněty mikroprostředí, ve kterém se preimplantační vývoj odehrává, zůstávají neprostudovány. Cílem tohoto projektu je odhalit, jak in vitro kultivovaná lidská embrya interagují s okolním prostředím, a navrhnout diagnostické laboratorní nástroje pro neinvazivní hodnocení životaschopnosti lidských embryí. K tomuto účelu využijeme komplementární biochemické, molekulárně-biologické a proteomické techniky a podrobně zanalyzujeme molekulární složení použitých kultivačních médií. Integrace získaných dat a jejich korelace s informacemi o morfologii embryí a výsledku léčby neplodnosti nám umožní určit rozpustné faktory asociované s (ab)normálním předimplantačním vývojem. Úloha kandidátských molekul bude navíc experimentálně ověřena testováním jejich účinku na existujících líniích in vitro kultivovaných pluripotentních buněk pocházejících z preimplantačního embrya. Pomocí tohoto komplexního přístupu identifikujeme nové biomarkery umožňující přesnou in vitro diagnostiku a rozhodování založené na důkazech v klinické praxi. Objektivní hodnocení vývojové schopnosti embrya prostřednictvím analýzy jeho molekulárního otisku zvýší šanci na zdravé těhotenství, sníží náklady na léčbu neplodnosti a zmírní emoční zátěž pacientů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info