Role neurodegenerace v patogenezi, manifestaci a prognóze MTLE/HS - in vivo, ex vivo a in vitro perspektiva

Project Identification
NU22-04-00366
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Prague - Motol

Epilepsie temporálního laloku je nejčastější formou fokální epilepsie představující pro pacienty zátěž nejen v podobě život ohrožujících záchvatů, ale rovněž dalších závažných následků, mezi které patří například kognitivní deteriorace. Patogenetické mechanismy stojící za tímto onemocněním a progresivní poruchou paměti nicméně stále nebyly uspokojivě vysvětleny. V poslední době se objevují studie naznačující roli neurodegenerativních mechanismů u epilepsie především s důrazem na tzv. markery neurodegenerace (NAPs - amyloid beta, amyloidový prekurzorový protein, fosforylovaný tau, tau 5, izoformy tau a alfa synuklein). Práce zaměřující se na tyto proteiny u pacientů s epilepsií jsou nicméně vzácné, na malých kohortách a postrádají kontrolní skupiny. Předkládaný projekt je jedinečnou příležitostí ke studiu všech uvedených NAPs u velké skupiny pacientů s epilepsií temporálního laloku s hipokampální sklerózou (MTLE/HS, 300-350 pacientů) ze 3 špičkových epileptologických center (Centrum pro epilepsie Brno, Centrum pro epilepsie FN Motol, Freiburg Epilepsy Center). Tkáň resekovaná v rámci chirurgické léčby epilepsie bude semikvantitativně analyzována stran přítomnosti NAPs. Výsledky budou korelovány s klinickými daty (věk vzniku epilepsie, typ a frekvence záchvatů, úspěšnost zákroku, výsledky neuropsychologických testů, apod.) a elektrofyziologických profilem z dostupných předoperačních invazivních EEG záznamů. U části prospektivních pacientů budou NAPs korelovány s reziduální spontánní elektrickou aktivitou ex vivo řezů mozkové tkáně snímanou neprodleně po provedení resekce. Výsledky budou ověřeny in vitro měřením spontánní elektrické aktivity cerebrálních organoidů ve vztahu k přítomným NAPs. Předkládaný projekt si klade za cíl identifikovat nové prognostické ukazatele (stran úspěšnosti chirurgické léčby a dalšího kognitivního vývoje), terapeutické cíle a výrazně obohatit naše chápání mechanismů stojících jak za přítomnou kognitivní deteriorací, tak MTLE/HS jako takovou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info