Project information
The role of neurodegeneration in pathogenesis, manifestations and prognosis of MTLE/HS - in vivo, ex vivo and in vitro perspective

Project Identification
NU22-04-00366
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Prague - Motol

Epilepsie temporálního laloku je nejčastější formou fokální epilepsie představující pro pacienty zátěž nejen v podobě život ohrožujících záchvatů, ale rovněž dalších závažných následků, mezi které patří například kognitivní deteriorace. Patogenetické mechanismy stojící za tímto onemocněním a progresivní poruchou paměti nicméně stále nebyly uspokojivě vysvětleny. V poslední době se objevují studie naznačující roli neurodegenerativních mechanismů u epilepsie především s důrazem na tzv. markery neurodegenerace (NAPs - amyloid beta, amyloidový prekurzorový protein, fosforylovaný tau, tau 5, izoformy tau a alfa synuklein). Práce zaměřující se na tyto proteiny u pacientů s epilepsií jsou nicméně vzácné, na malých kohortách a postrádají kontrolní skupiny. Předkládaný projekt je jedinečnou příležitostí ke studiu všech uvedených NAPs u velké skupiny pacientů s epilepsií temporálního laloku s hipokampální sklerózou (MTLE/HS, 300-350 pacientů) ze 3 špičkových epileptologických center (Centrum pro epilepsie Brno, Centrum pro epilepsie FN Motol, Freiburg Epilepsy Center). Tkáň resekovaná v rámci chirurgické léčby epilepsie bude semikvantitativně analyzována stran přítomnosti NAPs. Výsledky budou korelovány s klinickými daty (věk vzniku epilepsie, typ a frekvence záchvatů, úspěšnost zákroku, výsledky neuropsychologických testů, apod.) a elektrofyziologických profilem z dostupných předoperačních invazivních EEG záznamů. U části prospektivních pacientů budou NAPs korelovány s reziduální spontánní elektrickou aktivitou ex vivo řezů mozkové tkáně snímanou neprodleně po provedení resekce. Výsledky budou ověřeny in vitro měřením spontánní elektrické aktivity cerebrálních organoidů ve vztahu k přítomným NAPs. Předkládaný projekt si klade za cíl identifikovat nové prognostické ukazatele (stran úspěšnosti chirurgické léčby a dalšího kognitivního vývoje), terapeutické cíle a výrazně obohatit naše chápání mechanismů stojících jak za přítomnou kognitivní deteriorací, tak MTLE/HS jako takovou.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info