Neurobiological and psychological markers of war-related stress in civilian population: a two-generation study of Balkan war survivors

Project Identification
NU22-04-00661
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

Traumatický zážitek války a prožívání závažného stresu vede k ovlivnění neurobiologických, psychologických a behaviorálních funkcí. Tato studie bude zkoumat dopady stresu u civilistů zasažených válkou v zemích bývalé Jugoslávie (1991 – 1995), kteří emigrovali do ČR. Zjišťován bude také transgenerační přenos dopadů stresu na následující generaci osob bez přímé zkušenosti s válkou. Cílem je prozkoumat dopady stresu na mozkové struktury a funkce, duševní zdraví, identifikovat biomarkery stresu a alostatickou nálož, dále pak prozkoumat vzájemné souvislosti mezi těmito faktory. Budou vyvinuty metody, které pomohou rozlišit odolné a zranitelné jedince a identifikovat rozdíly mezi nimi. Dále budou analyzovány biomarkery stresu z periferní krve, vhodné k použití predikčního modelování závažné stresové odpovědi organismu. Výsledná psychologická a fyziologická data budou použita jako proměnná k získaným neurozobrazovacím datům, za účelem lokalizace strukturálních a funkčních korelátů stresové odpovědi v mozku.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info