Neurobiological and psychological markers of war-related stress in civilian population: a two-generation study of Balkan war survivors

Project Identification
NU22-04-00661
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

Traumatický zážitek války a prožívání závažného stresu vede k ovlivnění neurobiologických, psychologických a behaviorálních funkcí. Tato studie bude zkoumat dopady stresu u civilistů zasažených válkou v zemích bývalé Jugoslávie (1991 – 1995), kteří emigrovali do ČR. Zjišťován bude také transgenerační přenos dopadů stresu na následující generaci osob bez přímé zkušenosti s válkou. Cílem je prozkoumat dopady stresu na mozkové struktury a funkce, duševní zdraví, identifikovat biomarkery stresu a alostatickou nálož, dále pak prozkoumat vzájemné souvislosti mezi těmito faktory. Budou vyvinuty metody, které pomohou rozlišit odolné a zranitelné jedince a identifikovat rozdíly mezi nimi. Dále budou analyzovány biomarkery stresu z periferní krve, vhodné k použití predikčního modelování závažné stresové odpovědi organismu. Výsledná psychologická a fyziologická data budou použita jako proměnná k získaným neurozobrazovacím datům, za účelem lokalizace strukturálních a funkčních korelátů stresové odpovědi v mozku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info