Project information
Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmat

Project Identification
NU22-08-00124
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Experimental Medicine of the ASCR, v. v. i.
Central Military Hospital Praha
Charles University
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Prague - Motol
Regional Medical

Ruptura intrakraniálního aneuryzmatu (IA) způsobuje jeden z nejvážnějších typů krvácivé mozkové příhody vyznačující se vysokou morbiditou a mortalitou. Změny v hemodynamice uvnitř mozkových aneuryzmat souvisí se zánětlivými změnami v cévách včetně aktivace makrofágů, což způsobuje poškození endoteliálních buněk. Strukturální změny v cévách pak vedou ke snížení pevnosti cévní stěny mající za následek zvýšení rizika růstu či ruptury IA. V tomto projektu budeme studovat vztah mezi hemodynamickými změnami pomocí počítačové modelace toku krve a zánětlivými změnami ve stěně vzorků intrakraniálních aneuryzmat získaných během operace (klipu) aneuryzmatu. Dále budeme modelovat poškození endotelu za různých hemodynamických podmínek pomocí laboratorních modelů. Pro laboratorní testování budou využity mikrofluidní modely aneuryzmat zpracované na základě vstupních dat reálných pacientů. Data získaná z laboratorních modelů budou korelována s modely získanými matematickými kalkulacemi. Dále budou laboratorní modely využity pro testování nových terapeutických agens. Bude testován vliv statinů a extracelulárních vezikul mezenchymálních kmenových buněk na stabilizaci a hojení poškozeného endotelu. Nové poznatky mohou vést k lepšímu porozumění vlivu hemodynamiky na poškození cévní stěny s následným růstem a rupturou mozkových aneuryzmat. Zkoumání nových léčebných modalit může přispět k vývoji potenciální preventivní léčbě u pacientů s diagnostikovaným neprasklým IA.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info